รหัสสินค้า : MCC94-22IO1B
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us