รหัสสินค้า : MCC90-12IO8
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us