รหัสสินค้า : MCC56-16I01B
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us