รหัสสินค้า : MCC55-12IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us