รหัสสินค้า :MCC550-14IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC550-14IO1 IXYS Corporation

Contact us