รหัสสินค้า : MCC550-14IO1
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us