รหัสสินค้า : MCC501-16I01
ผู้ผลิต : IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

Contact us