รหัสสินค้า :MCC44-16IO1B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC44-16IO1B IXYS Corporation

Contact us