รหัสสินค้า :MCC44-14IO8B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC44-14IO8B IXYS Corporation

Contact us