รหัสสินค้า :MCC44-12IO1B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC44-12IO1B IXYS Corporation

Contact us