รหัสสินค้า :MCC312-16IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC312-16IO1 IXYS Corporation

Contact us