รหัสสินค้า :MCC312-16I01
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC312-16I01 IXYS Corporation

Contact us