รหัสสินค้า :MCC312-14I01
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC312-14I01 IXYS Corporation

Contact us