รหัสสินค้า :MCC310-16IO1B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC310-16IO1B IXYS Corporation

Contact us