รหัสสินค้า :MCC310-16I01
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC310-16I01 IXYS Corporation

Contact us