รหัสสินค้า :MCC26-14IO1B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC26-14IO1B IXYS Corporation

Contact us