รหัสสินค้า :MCC26-12I01B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC26-12I01B IXYS Corporation

Contact us