รหัสสินค้า :MCC220-16IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC220-16IO1 IXYS Corporation

Contact us