รหัสสินค้า :MCC200-14IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC200-14IO1 IXYS Corporation

Contact us