รหัสสินค้า :MCC162-18IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC162-18IO1 IXYS Corporation

Contact us