รหัสสินค้า :MCC162-18I01
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC162-18I01 IXYS Corporation

Contact us