รหัสสินค้า :MCC162-16IO1B
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC162-16IO1B IXYS Corporation

Contact us