รหัสสินค้า :MCC162-16I01
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC162-16I01 IXYS Corporation

Contact us