รหัสสินค้า :MCC162-12IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC162-12IO1 IXYS Corporation

Contact us