รหัสสินค้า :MCC132-16IO1
ผู้ผลิต :IXYS Corporation
ประเภท : SCR Module

MCC132-16IO1 IXYS Corporation

Contact us