รหัสสินค้า :06N03LA
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

06N03LA Infineon

Contact us