รหัสสินค้า : MC145028P
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us