รหัสสินค้า : MC14490P
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us