รหัสสินค้า : MC14077B
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us