รหัสสินค้า : MC14070BCPG
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us