รหัสสินค้า : MC14066BCPG
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us