รหัสสินค้า : MC14049UBCP
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us