รหัสสินค้า : MC14049U
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us