รหัสสินค้า : MC14043BCPG
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us