รหัสสินค้า : MC14029BCPG
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us