รหัสสินค้า : MC14024BCP
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us