รหัสสินค้า : MC14016B
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us