รหัสสินค้า : MC14001BDG
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us