รหัสสินค้า : MBRP400100CT
ผู้ผลิต : ON Semiconductor
ประเภท : Diode Module

Contact us