รหัสสินค้า : MBR8045
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Diode

Contact us