รหัสสินค้า : MBR4060PT
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

Contact us