รหัสสินค้า : MBR30020CT
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : Diode Module

Contact us