รหัสสินค้า : 2SC4387
ผู้ผลิต : Sanken Electric
ประเภท : Transistor

Contact us