รหัสสินค้า : MBM300HT12
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : IGBT Module

Contact us