รหัสสินค้า : MBM300HS6G
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : IGBT Module

Contact us