รหัสสินค้า : MBM300HS6A
ผู้ผลิต : Hitachi
ประเภท : IGBT Module

Contact us