รหัสสินค้า : 2SC4234
ผู้ผลิต : Shindengen Electric
ประเภท : Transistor

Contact us