รหัสสินค้า : 2SC4059
ผู้ผลิต : Shindengen Electric
ประเภท : Transistor

Contact us