รหัสสินค้า : 2SC4024
ผู้ผลิต : Sanken Electric
ประเภท : Transistor

Contact us