รหัสสินค้า : 2SC3858
ผู้ผลิต : Sanken Electric
ประเภท : Transistor

Contact us