รหัสสินค้า : 2SC3320
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor

Contact us